Al meer dan 150 projecten in exploitatie en beheer

Financiering steeds belangrijker in de duurzaamheidsmarkt

De nieuwste Enervision is uit! In deze editie alles over de financiering van uw duurzame alternatieven.

Nu aardgastoestellen definitief uit de nieuwbouw zijn verbannen wordt de financiering van duurzame alternatieven een steeds groter thema. Lange tijd was financiering nog de ontbrekende bouwsteen in het fundament van een duurzamer Nederland. Warmtevanmorgen.nu, een gezamenlijk initiatief van Vaanster en Nathan, lost dat probleem op en voorziet in de behoefte van de markt. Binnen het concept wordt de installatie meegefinancierd in de woning. Dit biedt voordelen voor alle partijen: ontwikkelaars, installateurs en bewoners. Samen staan we voor maximaal duurzaam, hoog comfort voor de eindgebruiker, eerlijke tarieven, vaste prijzen en 100% maakgarantie.

Het is tegenwoordig zo dat iedereen in de bouwketen wel open staat voor verduurzaming. Maar zodra het over de financiering gaat, wil niemand de meerprijs voor zijn rekening nemen. Nu gas helemaal geen optie meer is voor nieuwbouw, moet het roer om. Binnen het warmtevanmorgen.nu concept wordt de duurzame warmtevoorziening van ontwerp tot aan exploitatie voor nieuwbouwwoningen verzorgd als onderdeel van het koopcontract van een woning.

Voordelen bewoner, ontwikkelaar en installateur
In het hele traject staat het comfort van de bewoner voorop. De bewoner huurt de warmtepomp en de PV-panelen inclusief vijfentwintig jaar service en onderhoud aan de warmtepomp, de bodemlus en de PV-panelen. De bewoner is hierdoor gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, die onderdeel vormt van het koopcontract, volledig ontzorgd. Doordat de ontwikkelkosten naar beneden gaan verdwijnt een belangrijke drempel om te kiezen voor duurzame energie. De woning wordt maximaal verduurzaamd; de CO2-uitstoot en de energielasten worden zo laag mogelijk gehouden, tegen een zo hoog mogelijk comfortniveau. Ook heeft de ontwikkelaar binnen onze samenwerking een 100% maakgarantie: we hebben een eigen boorbedrijf en een goed netwerk van installateurs. De installateur wordt als volwaardige partner meegenomen in het gehele traject en is dus niet enkel de partij die het bestek uitvoert. De installateur is onze partner.

Lees het volledige artikel verder via:
Enervision

Ga terug naar overzicht

Provada 2019 – Real Estate meeting point

De PROVADA is in zicht en wij zijn aanwezig! U bent van harte welkom om op 4, 5 of 6 juni kennis met Vaanster te maken. Dit jaar vertellen wij u graag over de beheer en exploitatie van collectieve WKO-installaties en het concept warmtevanmorgen.nu, dat zich richt op individuele systemen voor seriematige woningbouw.

Lange tijd was financiering nog de ontbrekende bouwsteen in het fundament van een duurzamer Nederland. Warmtevanmorgen.nu, een gezamenlijk initiatief van Vaanster en Nathan, lost dat probleem op en voorziet in de behoefte van de markt. Binnen het concept wordt de installatie meegefinancierd in de woning. Dit biedt voordelen voor alle partijen: ontwikkelaars, installateurs en bewoners. Want samen staan we voor maximaal duurzaam, hoog comfort voor de eindgebruiker, eerlijke tarieven, vaste prijzen en 100% maakgarantie.

Meer informatie over warmtevanmorgen.nu? Kijk op onze website en we zien u graag op de Provada!

Ga terug naar overzicht

Wachten op een warmtenet? Of toch liever een slim WKO-ontwerp?

We komen het zo af en toe tegen bij onze opdrachtgevers. Bij een nieuwbouwproject is er in de regio soms sprake van de ontwikkeling van duurzame warmtenetten. De wens is dan regelmatig om aan te sluiten bij het warmtenet en geen gebruik te maken van onze dienstverlening zoals de ontwikkeling en exploitatie van een kleinschalige duurzame collectieve energieinstallatie of van individuele warmtepompsystemen.
Maar is dat dan echt de beste keuze? Wij vertellen u graag meer over de duurzame alternatieven in dit artikel.

Langdurige ontwikkelprocessen warmtenetten
Omdat de ontwikkeling van duurzame warmtenetten nog in de kinderschoenen staat, duren deze processen vaak lang en zijn de planning en uitvoering vaak aan uitstel onderhevig. De daadwerkelijke realisatie van het duurzame warmtenet loopt hierdoor vertraging op. Maar als projectontwikkelaar of vastgoedeigenaar wil je toch door. De bouw wordt gestart en voor de time-being kan dan gekozen worden voor een (suboptimale) tussenoplossing, bijvoorbeeld in de vorm van het plaatsen van een (tijdelijke) ketel.

Het alternatief: een toekomstbestendig WKO-ontwerp!
Maar wat nou als het warmtenet dan uiteindelijk toch niet ontwikkeld wordt? Wat is dan het alternatief?

Om niet in een dergelijke situatie terecht te komen, houdt dan alvast rekening met alternatieven in het ontwerp. Hierdoor zal je bewustere afwegingen gaan maken en maak je een ontwerp waarmee je andere duurzame oplossingsroutes niet blokkeert. Dit kan door in het ontwerp bijvoorbeeld te kiezen voor lage temperatuurverwarming en eventueel hoge temperatuur koeling. Door daarnaast binnen en buiten het te ontwikkelen project objectruimte te reserveren voor meer installaties of extra technische ruimtes, behoud je de optie om op korte of langere termijn toch nog te kunnen kiezen voor een alternatief duurzaam concept, bijvoorbeeld een WKO-installatie.
Dat is een toekomstbestendig duurzaam ontwerp en daar houden we van bij Vaanster!

Meer weten over een toekomstbestendig installatieontwerp?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie! Wij denken graag mee bij het ontwerpen van een duurzaam gebouw.

Ga terug naar overzicht

Hoe haal je het beste uit de WKO installatie?

Neem het beheer van een duurzaam verwarmingssysteem mee in de ontwerpfase

Duurzame verwarmingssystemen zoals warmte- en koudeopslag staan niet altijd bekend als probleemloze projecten. Ze kunnen te maken hebben met problemen op technisch vlak, maar ook in de financiële exploitatie. Wij bij Vaanster, beheerder en exploitant van individuele en collectieve verwarmingssystemen, weten hier alles over en besteden er daarom graag een artikel aan.

Problemen met WKO’s (warmte- en koudeopslag) voorkomen door het ontwerpen van een integraal concept
Door voorgenoemde problemen zouden WKO-systemen minder populair kunnen worden. Onterecht in onze ogen. Bij een goed doordacht ontwerp kunnen namelijk veel van de huidige problemen, die wij als beheerder of exploitant nu zien, voorkomen worden. Wel is er daarvoor in het ontwerp- en realisatieproces meer aandacht nodig voor de exploitatiefase. Meer dan nu gebruikelijk is.

Jarenlange ervaring van Vaanster biedt waardevolle lessen voor nieuwe duurzame projecten
Door onze jarenlange ervaring als beheerder en exploitant van ongeveer 150 collectieve duurzame verwarmingssystemen hebben we veel kennis en kunde opgedaan. Deze knowhow zetten we bij onze opdrachtgevers in bij nieuw te realiseren projecten. Dit doen we door al in de conceptfase aan tafel te zitten en mee te denken. Daardoor kunnen we eventuele problemen in de exploitatiefase minimaliseren.

We hebben daarbij niet de pet op van adviseur maar als toekomstig beheerder en exploitant. En dat biedt een nieuwe blik in de ontwerpfase. Zo ontstaat een echt integraal duurzaam concept. Wij denken daarmee alvast een stap vooruit! Dat is Vaanster!

Ook een duurzaam verwarmingssysteem in uw gebouw?
Ook een duurzaam gebouw ontwerpen? Neem contact met ons op! Wij denken graag mee!

Ga terug naar overzicht

Eerste ervaringen van Asset Manager Martin

Eerste ervaringen binnen Vaanster: Beheer van collectieve duurzame verwarmingsinstallaties een vak apart!

Ik ben Martin Horstink. Vanaf 1 maart ben ik begonnen als Asset Manager bij Vaanster Energie. Ik stel mezelf graag even kort voor en geef een kijkje in mijn eerste ervaringen bij Vaanster.

Hiervoor heb ik bij diverse energie adviesbureaus gewerkt. Op die manier ben ik in aanraking gekomen met een grote verscheidenheid aan duurzame energiesystemen en de processen die daarbij komen kijken. Met mijn werktuigbouwkundige achtergrond en mijn interesse in de energietransitie kon ik daar jarenlang perfect mijn ei in kwijt. Met name de dynamiek tussen mens en duurzame techniek heeft mij altijd getrokken: iedereen wil duurzaam maar het mag niet te dichtbij komen; denk hierbij aan windmolens. Of te veel kosten, zoals warmtepompen.

Dat ik graag bij Vaanster aan de slag wilde gaan heeft er onder andere mee te maken dat ik vanuit mijn ervaring bij een eerdere werkgever wist dat Warmte Koude Opslag systemen in de praktijk niet altijd probleemloos functioneren. Problemen met onder andere de bronbalans en financiële afrekenstructuren vind ik interessant. Ook beknibbelen we als Nederlanders graag in de investeringskosten waardoor in het ontwerp van een duurzame verwarmingsinstallatie soms onderdelen worden weggelaten waar je tijdens de exploitatie spijt van gaat hebben. De complexiteit van duurzame verwarmingssystemen is groot en ik zie het als een enorme uitdaging om bij Vaanster bij te dragen aan het beter laten functioneren en een efficiëntere exploitatie van duurzame verwarmingssystemen (Beheer).

Eerste ervaringen bij Vaanster
Ik ben nu een aantal weken bij Vaanster aan de slag en ik zie mooie dingen om me heen gebeuren. Ik ben onder de indruk van de verschillende IT-systemen die wij bij Vaanster gebruiken om de processen rondom het technische en financiële beheer en exploitatie te verbeteren.

Beter onderhoud en beheer door Planon
Zo maken we gebruik van Planon: een assetmanagementsysteem voor vastgoed. Dit pakket zetten we met name in om onze storings- en onderhoudsprocessen te optimaliseren. Als een klant bijvoorbeeld een storing aan ons doorgeeft kan onze klantenservice snel zien of er wellicht nog andere storingen bij de buren of ergens anders in het gebouw zijn. Hierdoor kunnen we direct duidelijkheid geven over de mogelijke oorzaak en een inschatting doen van de duur van de storing. Ook kunnen we, doordat alle onderdelen van onze installaties in het Planon systeem zijn opgenomen, een onderhoudspartij met de juiste materialen en gereedschappen naar een storing sturen. Onnodige ritjes zijn zo overbodig!

Door monitoring slimmere investeringen warmtepompen
Bij onze installaties meten we natuurlijk veel gegevens. Denk daarbij aan de hoeveelheden warmte die er door afnemers worden afgenomen en hoeveel elektriciteit de warmtepomp verbruikt. Maar ook de bronnen worden nauwlettend in de gaten gehouden. De afdeling monitoring zorgt er daarmee voor dat er goede gebruiksoverzichten komen van onze bronnensystemen, een voorwaarde omdat veel van onze systemen vergunningsplichtig zijn.

Dat is echter niet alles! Sinds kort maken we ook gebruik van de meetgegevens om onze herinvesteringen te optimaliseren. Gaan we investeren in dezelfde warmtepomp? Of zetten we twee kleinere warmtepompen neer, waarmee we een beter regelbereik hebben en het warmtepomp gedeelte meer kunnen inzetten dan voorheen? Hierdoor proberen we onze systemen te optimaliseren en zoveel mogelijk duurzame warmte aan onze klanten te kunnen leveren.

Klant centraal bij integratie nieuwe CRM systeem
Verder zijn wij op dit moment druk bezig met de integratie van een nieuw financieel CRM systeem. Dit zal ervoor zorgen dat wij onze financiële klantprocessen nog beter kunnen uitvoeren. Ook zullen er meer functionaliteiten beschikbaar komen voor onze particuliere en zakelijke klanten. Zo kan bijvoorbeeld een particuliere klant straks zelf zijn voorschotbedrag aanpassen.

Nieuwe software en processen, maar ook nieuwe diensten bij Vaanster
Het bedrijf is dus volop in ontwikkeling. Niet alleen door processen te verbeteren, maar ook door nieuwe diensten aan te bieden. Al meer dan een decennium exploiteert en beheert Vaanster collectieve warmte installaties, zoals WKO-systemen. Maar sinds vorig jaar biedt Vaanster ook een duurzame individuele oplossing voor nieuwbouwwoningen met Warmtevanmorgen.nu. Vaanster neemt daarbij de installatie en het beheer op zich, iets waarmee we vertrouwd zijn. Hierdoor wordt het voor projectontwikkelaar wel heel aantrekkelijk om een duurzame woning aan te bieden.

Problemen los je samen op tijdens de ‘huddle’
Op kantoor houden we elkaar scherp door onze dagelijkse ‘huddle’ in de ochtend. Om 9.07 uur komen we met zijn allen bij elkaar en vertellen we de positieve zaken van een dag ervoor, geven de prioriteiten van de komende dag aan en een ieder geeft aan waarbij hij of zij hulp kan gebruiken. Op die manier proberen we zoveel mogelijk obstakels uit de weg te ruimen, voor onszelf, maar ook voor onze klanten en opdrachtgevers. Ervoor zorgen dat de verwarmingssystemen die wij beheren en exploiteren duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijven.

Dat is VAANSTER!

Conclusie na twee weken: Beheer en exploitatie WKO’s een vak apart
Dit zijn mijn eerste ervaringen en indrukken bij Vaanster. Ik kan wel zeggen dat het beheer van een duurzame verwarmingsinstallatie echt een vak apart is. Ik ben blij en trots onderdeel uit te mogen maken van dit mooie bedrijf met leuke, behulpzame en bovenal professionele collega’s.

Al opdrachtgever bij ons? Dan is er een grote kans dat we elkaar binnenkort zullen ontmoeten en ik kijk uit naar onze samenwerking!

Meer weten over onze diensten en producten of lijkt het je ook leuk om bij Vaanster te komen werken? Neem dan contact met mij op via mh@vaanster.nl, bel me op 06 1561 0615 of maak contact met mij op LinkedIn: LinkedIn Martin Horstink.

Ga terug naar overzicht

De herontwikkeling van de Silo’s in Amsterdam

We zijn trots! We hebben er weer een nieuw iconisch project bij. Op het Zeeburgereiland in Amsterdam mogen we straks koude en warmte leveren aan De Drie Koningen, het resultaat van de herontwikkeling van de voormalige silo’s van de Rioolwaterzuivering Oost. Bij dit project werken we samen met onder andere Vink Bouw, Grayfield, TANK en Pieters Bouwtechniek.

Vaanster mag hiervoor de WKO-installatie realiseren en exploiteren. Lees meer over dit nieuwe project op onze website!

Meer lezen over dit project? Lees verder op de pagina van het project De Drie Koningen.

 

Ga terug naar overzicht

Introductie medewerker Marketing en Communicatie

Ik zal mij even voorstellen; Sharon Spoelstra, 23 jaar oud en woonachtig in Houten. Een achtergrond en passie in (online) media en alles wat daarbij komt kijken. Mijn studie sluit daar goed op aan. Bij de studie Communication & Multimedia Design werden wij opgeleid als Multimedia Creatives. Het mooiste aan deze opleiding is dat je altijd bezig bent met meerdere aspecten in dit vak en dat maakt het werk veelzijdig.

In mijn positie bij Vaanster Energie als medewerker Marketing & Communicatie, mag ik mij bezighouden met marketing in al haar facetten. Heel erg leuk!

Ga terug naar overzicht

Nieuwe samenwerking met Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Gefeliciteerd Brandweer Amsterdam-Amstelland met de opening van jullie gebouw! Wij hebben de WKO mogen aanleggen met de bijzonderheid dat er geen nieuwe bron is aangelegd maar dat er gebruik is gemaakt van een bestaande bron van het naastgelegen gebouw.

Wilt u uw kantoor ook verduurzamen? Neem dan even contact met ons op!

Ga terug naar overzicht

Nieuw CRM-systeem: Mecoms

Sinds kort hebben wij de overstap gemaakt naar een nieuw CRM- en facturatiesysteem: MECOMS.

Wij vinden het belangrijk om onze diensten constant te verbeteren. MECOMS is een bewezen platform dat door verschillende (inter-)nationale bedrijven wordt gebruikt. Betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid, waarborging van de processen om aan de privacywetgeving te voldoen en verhoogde efficiency zijn voor ons belangrijke drijfveren om met MECOMS te werken.

Ga terug naar overzicht

Nieuwe Projecten

Dock 187 te Middelharnis
Onze portefeuille is gegroeid met een aantal mooie projecten. In opdracht van Gebroeders Blokland gaan we warmte en koude leveren aan 21 grondgebonden woningen in Middelharnis. Wij zorgen voor plaatsing van de individuele warmtepompen en op het dak van de woningen plaatsen we in totaal 168 zonnepanelen. Hiermee zorgen we voor duurzame woningen waarbij het comfort van de bewoner centraal staat. De verwachte oplevering van dit project is december 2019.

Symfonie te Sliedrecht
Een ander project is Symfonie te Sliedrecht en dat doen we ook in samenwerking met Gebroeders Blokland. In dit project zorgen we voor 37 met warmtepompen uitgeruste woningen waarbij we in totaal 421 zonnepanelen zullen plaatsen. De verwachte oplevering is mei 2020.

Ga terug naar overzicht